Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

Вступ на І курс

Шановний абітурієнт!

 

Ти стоїш перед важливим кроком у своєму житті. Може, навіть вибором подальшої долі: куди піти навчатись, до якого навчального закладу вступати, ким бути…Ми хочемо допогти тобі зробити цей складний крок і запрошуємо тебе до кафедри виробництва приладів приладобудівного факультету КПІ ім.Ігоря Сікорського.

Кафедра виробництва приладів проводить набір студентів на навчання за освітньою програмою Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:

Вагові коефіцієнти:

Перелік конкурсних
предметів
Вага предметів
ЗНО
 
1. Українська мова 0,28  
     
2. Математика 0,5  
     
3. Фізика або Іноземна мова, або Хімія, або Біологія, або Географія, або Історія України 0,2  

Вага балів за успішне закінчення підготовчих курсів – 0,02
Мінімальний конкурсний бал для допуску до участі в конкурсі125Згідно правил прийому для спеціальності 151, за якою проводиться набір на приладобудівному факультеті, діє галузевий коефіцієнт 1,02 за умови виставлення при поданні заяви пріорітету 1 або 2. Інформація про це в розділі офіційні документи для вступників (Правила прийому та Додаток 2 до них).

Також згідно правил прийому для спеціальності 151, за якою проводиться набір на приладобудівному факультеті діє сільський коефіцієнт 1,05 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу. Інформація про це в розділі офіційні документи для вступників (Правила прийому та Додаток 2 до них).

Освітні програми на ПБФ

– Освітня програма та навчальний план (бакалаврат, спеціальність 151)
Максимальний обсяг держ. замовлення для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО – 145 місць (денна форма) та 3 місця (заочна форма)

Особливості вступу у 2021 році переглядайте за посиланням.


Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Етапи вступної компанії 2021 року (ЗНО)

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту 1 липня 2021 року
Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань 1 – 12 липня 2021 року
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні випробування (співбесіду) 16 липня 2021 року, 18:00
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 серпня 23 липня 2021 року, 18:00
Строки проведення співбесід 17 липня 2021 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 28 липня 2021 року, 12:00
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18:00
02 серпня 2021 року
Закінчення строку виконання вимог до
зарахування вступниками, які беруть
участь у конкурсному відборі, на місця,
що фінансуються за кошти фізичних
та/або юридичних осіб
не пізніше 17-00 12 серпня 2021 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням не пізніше
09 серпня 2021 року
за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 17 серпня 2021 року

 

Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

Вступ на 1 курс за дипломом молодшого спеціаліста відбувається на скорочений термін навчання – 2 роки 10 місяців.

ЗНО для вступу на 151 та 152 спеціальності на основі диплому молодшого спеціаліста у 2021р.:

 

на денну форму навчання на заочну форму навчання
1. Українська мова 1. Українська мова
2. Математика 2. Математика, історії України, географії, хімії, біології, фізики, іноземної мови на вибір. 
3. Фахове випробування (Фізика) 3. Фахове випробування (Фізика)

 

Конкурсний відбір для цієї категорії вступників здійснюється на основі конкурсного бала, який розраховується за такою формулою:

КБ = 0,25×П1 + 0,5×П2 + 0,25×П3,

де П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (української мови і літератури) (за шкалою від 100 до 200 балів),
П2 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з математики (за шкалою від 100 до 200 балів),
П3 – оцінка фахового вступного випробування з фізики (за шкалою від 100 до 200 балів).

Для складових П1 та П2 приймаються сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020, 2021 років.

 

Етапи вступної компанії 2021 року (Молодший спеціаліст)

Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів 23 липня 2021 18:00
Строки проведення вступних випробувань 24 – 26 липня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 27 липня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення 02 серпня 2021 року, 18:00
Зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 09 серпня 2021 року
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб 12 серпня 2021 року, 17:00
Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 17 серпня 2021 року

Пам’ятай – документи до Національного технічного університета України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» потрібно подати з 14 липня до 23 липня включно! Документи у 2021 році подаються виключно електронно!

Форма навчання: денна, заочна

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського