Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

Атестаційні роботи Атестаційні роботи

Дипломний проєкт бакалавра: виконання, оформлення та захист: навч. посіб. Магістерська дисертація. Організація виконання та захисту, вимоги до структури, змісту та оформлення Методологія наукових досліджень: навч. посіб.

РОБОЧІ ПРОГРАМИ (СИЛАБУСИ) НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ІІ курс 2 курс

РОБОЧІ ПРОГРАМИ (СИЛАБУСИ) НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН Метрологія   лектор: к.т.н., доцент Філіппова Марина В‘ячеславівна Електроніка   лектор: к.т.н. Вонсевич Костянтин Петрович Технології розроблення програмного забезпечення лектор: к.т.н. Барандич Катерина Сергіївна Комп’ютерне моделювання процесів і систем лектор: к.т.н., доцент, Вислоух Сергій Петрович Технології приладобудування Лектор: д.т.н., професор, Антонюк Віктор Степанович Основи біоніки Лектор: к.т.н., доцент. Клочко Тетяна…