Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

ПРАКТИКА

ПРАКТИКА

Наші студенти проходять практику на провідних підприємствах та в організаціях України, за кордоном, беруть участь у національних та міжнародних проектах.

Студенти-магістранти кафедри виробництва приладів другого року підготовки проходять практику (науково-дослідну практику) на кафедрі, а також у профільних та міжнародних організаціях.

СИЛАБУС з практики для бакалаврів
СИЛАБУС з практики для магістрів
СИЛАБУС з практики для PHD

БЛАНК ЩОДЕННИКА
БЛАНК ДОГОВОРУ НА ПРАКТИКУ
ПОСІБНИК практика магістрів за ОПП 

СТУДЕНТИ КАФЕДРИ НА ПРАКТИЦІ