Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

Вступ до аспірантури

АCПІРАНТУРА
Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.


 

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:
за рахунок:
– коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
– коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;
іноземців та осіб без громадянства на підставі:
– міжнародних договорів України;
– загальнодержавних програм; 
– договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

ttp://aspirantura.kpi.ua

Адреса: кiмната 247, 1 корпусу
Телефон: (044) 236-21-49
e-mail: aspirantura@kpi.ua
Приймальні години відділу аспірантури та докторантури: 9.00-10.00 та 14.00-17.00


151 Автоматизація та-компютерно-інтегровані технології:
Освітньо-наукова програма третього рівня вищої освіти за спеціальністю 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” галузі знань “15 Автоматизація та приладобудування” кваліфікації “Доктор філософії з автоматизації та та комп’ютерно-інтегрованих технологій”


 

Програми вступних іспитів до аспірантури

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ для здобуття наукового ступеня доктор філософії

ПРОГРАМА Додаткового вступного випробування для здобуття наукового ступеня доктор філософії

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ