Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

Вступ до аспірантури

АCПІРАНТУРА
Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.


 

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:
за рахунок:
– коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
– коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;
іноземців та осіб без громадянства на підставі:
– міжнародних договорів України;
– загальнодержавних програм; 
– договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

ttp://aspirantura.kpi.ua

Адреса: кiмната 247, 1 корпусу
Телефон: (044) 236-21-49
e-mail: aspirantura@kpi.ua
Приймальні години відділу аспірантури та докторантури: 9.00-10.00 та 14.00-17.00


Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології: Освітньо-наукова програма третього рівня вищої освіти за спеціальністю 174 “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка” галузі знань “17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації“ кваліфікації “Доктор філософії з автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки”


 

Програми вступних іспитів до аспірантури

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ для здобуття наукового ступеня доктор філософії

ПРОГРАМА Додаткового вступного випробування для здобуття наукового ступеня доктор філософії

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ