Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

Денна форма навчання

CИЛАБУСИ на 2023/ 2024 навчальний рік

Антонюк В.С. – Технологія автоматизованого виробництва

Барандич К.С. – Системи автоматизованого проектування технологічних процесів 

Барандич К.С – Конструкція літаків

Безугла Н.В. – Фізіотерапевтична апаратура

Вислоух С.П. – Комп’ютерна оптимізація процесів і систем

Клочко Т.Р. – Основи біоніки

Клочко Т.Р. Біонічний дизайн та технології

Клочко Т.Р. – Конструювання механотронних модулів

Лісовець С.М. – SCADA системи

Стельмах Н.В. – Технології складання в автоматизованому виробництві

Терещенко М.Ф. – Біофізика

Терещенко М.Ф. – Основи моделювання біомедичних процесів

Терещенко М.Ф. – Перетворювачі фізичних величин

Терещенко М.Ф. – Сенсори

Тимчик Г.С. – Технологія оптичного приладобудування

Шевченко В.В. – Основи автоматизації технологічних процесів

Яковенко І.О. – Біоматеріали

Яковенко І.О. – Біоконструкційні матеріали

Барандич К.С – Конструкція літаків

Безугла Н.В. – Інформаційні технології обробки зображень

Безуглий М.О. – Методи та засоби біомедичних вимірювань

Безуглий М.О. – Оптичні медичні прилади

Безуглий М.О. – Оптичні технології роботизованих комплексів

Безуглий М.О. – Технології медичних досліджень

Демченко М.О. – Основи теорії інформаційних систем 

Клочко Т.Р. - Технічні засоби автоматизації

Лісовець С.М. – Робототехнічні системи та комплекси

Терещенко М.Ф. – Автоматизовані системи медичної візуалізації

Терещенко М.Ф – Автоматизовані акустичні медичні прилади

Терещенко М.Ф. – Акустичні технології роботизованих комплексів

Терещенко М. Ф. – Технології медичної візуалізації

Тимчик Г.С. – Технологія оптичного приладобудування

Тимчик Г.С. – Лазерні технології

Шевченко В.В. – Організація та планування автоматизованого виробництва

Шевченко В.В. – Гнучкі виробничі системи

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

1 курс магістратура

Безугла Н.В. – Кріогенна медична техніка (мн)

Безугла Н.В. – Кріогенна медична техніка (мп)

Безуглий М.О. – Біофотоніка (мн)

Безуглий М.О. – Біофотоніка (мп)

Вислоух С.П. – Біометрія (мп)

Вислоух С.П. – Біометрія (мн)

Вислоух С.П. – Моделювання параметрів автоматизованих систем (мп)

Вислоух С.П. – Моделювання параметрів автоматизованих систем (мн)

Вонсевич К.П. – Аналіз вимірювальних сигналів (мп)

Вонсевич К.П. – Аналіз вимірювальних сигналів (мн)

Клочко Т.Р. – Методи оптимізації процесів і систем (мп)

Клочко Т.Р. – Методи оптимізації процесів і систем (мн)

Стельмах Н.В. – Діагностика засобів автоматизації технологічних процесів (мн)

Стельмах Н.В. – Діагностика засобів автоматизації технологічних процесів (мп)

Терещенко М.Ф. – Генезис біосигналів (мп)

Терещенко М.Ф. – Генезис біосигналів (мн)

Філіппова М.В. – Автоматизація розробки керуючих програм (мп)

Філіппова М.В. – Автоматизація розробки керуючих програм (мн)

Філіппова М.В. – Технології віртуального виробництва (мп)

Філіппова М.В. – Технології віртуального виробництва (мн)

2 курс магістратура

Безуглий М.О. -Технології дослідження об’єктів та систем керування

ПРАКТИКА