Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

Денна форма навчання

СИЛАБУСИ

на 2022/ 2023 навчальний рік

4 курс

Барандич К.С. – САПР в прикладних задачах літакобудування

Безугла Н.В. – Інформаційні технології обробки зображень

Безугла Н.В. – Кріогенна медична техніка

Безуглий М.О. – Методи та засоби біомедичних вимірювань

Безуглий М.О. – Методи та засоби вимірювань-2. Тонометрія Витратометрія. Вимірювачі біопотенціалів

Безуглий М.О. – Медичні прилади та технології-1. Оптичні медичні прилади

Безуглий М.О. – Оптичні медичні прилади

Безуглий М.О. – Перетворювачі біопотенціалів

Клочко Т.Р. – Технічні засоби автоматизації

Терещенко М.Ф. – Ультразвукові біомедичні комплекси

Терещенко М.Ф. – Комп’ютерно-інтегрована променева техніка

Тимчик Г.С. – Технологія оптичного приладобудування

Тимчик Г.С. – Лазерні технології

Філіппова М.В. – Основи теорії інформаційних систем

Філіппов М.В. – Гнучкі виробничі системи

Філіппова М.В. – Організація та планування виробництва

Шевченко В.В. – Автоматизація виробничих процесів

Шевченко В.В. – Автоматизація технологічних процесів і виробництв

Шевченко В.В. – Автоматизація технологічних процесів і виробництв

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

магістратура

Силабуси нормативних дисциплін

1 курс магістратура

Антонюк В.С. – Наукова робота за темою магістерської дисертації

Безугла Н.В. – Кріогенна медична техніка

Безуглий М.О. – Біофотоніка

Вислоух С.П. – Біометрія

Вислоух С.П. – Математичне моделювання процесів і систем

Вислоух С.П. – Моделювання параметрів автоматизованих систем

Вонсевич К.П. – Аналіз вимірювальних сигналів

Клочко Т.Р. – Методи оптимізації процесів і систем

Подолян О.О. – Діагностика засобів автоматизації технологічних процесів

Терещенко М.Ф. – Генезис біосигналів

Філіппова М.В. – Автоматизація розробки керуючих програм

Філіппова М.В. – Технології віртуального виробництва

2 курс магістратура

Барилко С.В. – Хмарні обчислення

Барилко С.В. – Планування і організація експерементів

Вислоух С.П. – Комп’ютерне моделювання біомедичних процесів

Клочко Т.Р. – Математичні методи оптимізації

ПРАКТИКА