Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

ТИМЧИК Григорій Семенович

 

 

tumchik

Персональні сторінки на

 intellect

google scholar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИМЧИК ГРИГОРІЙ СЕМЕНОВИЧ
Професор, декан ПБФ, доктор технічних наук


Рік народження – 1957.

Отримав вищу освіту в 1980 році за спеціальністю 0530 – оптичні прилади і спектроскопія, приладобудівний факультет Київського політехнічного інституту.

1983 рік – отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.07 – оптичні прилади і системи;
1988 рік – отримав вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 05.02.11 – методи контролю в машинобудуванні;
1995 рік – отримав науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.07 – оптичні прилади і системи;
1998 рік – отримав вчене звання професора на кафедрі виробництва приладів;
2000 рік – обрано член-кореспондентом Академії Інженерних Наук України;
2001 рік – обрано академіком Академії Інженерних Наук України.

Під науковим керівництвом професора Тимчика Г. С. та за його участю виконано 37 госпдоговірних та держбюджетних науково-дослідних робіт спрямованих на створення спеціалізованих лазерних методів і інформаційно-вимірювальних систем для контролю технічного стану і параметрів динамічних систем і об’єктів. Створив новий клас лазерних спектрально-кореляційних систем на базі пасивних резонаторів Фабрі-П’єро для оперативного контролю параметрів якості деталей і стану технологічного обладнання в прецизійному приладобудуванні.
Створені зразки вказаних лазерних оптично-електронних цифрових систем знайшли своє практичне застосування в системах контролю якості прецизійних деталей приладів, лазерних медичних опромінювачах для лікувальних установ, системах діагностики стану технологічного обладнання в виробництві. Такі наукові розробки демонструвались на різноманітних тематичних виставках ВДНГ СРСР та ВДНГ Української РСР і були відзначені медалями та Дипломами, як кращі наукові розробки і технічні досягнення.
Наукові і практичні результати виконаних робіт надруковано в 454 наукових працях та 36 монографіях і підручниках, серед яких 83 винаходів з них 7 запатентовані в 17 провідних країнах світу. З тематики проведених досліджень окремі роботи надруковано в провідних наукових виданнях США, Німеччини, Японії, Голландії, Австралії, Швеції, Італії.
Під науковим керівництвом проф. Тимчика Г. С. захищено 12 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, навчаються 2 аспірантів та працюють 2 здобувачі наукових ступенів.

Проф. Тимчик Г. С. проводить велику і плідну науково-організаційну та громадську роботу:
– Заступник Голови наукової експертної ради з приладобудування МОН України;
– Голова НМК “Автоматизація і приладобудування КПІ ім. Ігоря Сікорського;
– Голова докторської спецради Д 26.002.18 ;
– Член докторської спецради Д 26.002.19 ;
– Член наукової ради з приладобудування НАН України;– Голова редколегії журналу “Наукові вісті НТУУ КПІ: приладобудування”.
– Член редколегії журналу “Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології;
– Член редколегії журналу “Перспективні технології та прилади”;
– Член редколегії журналу “Біомедична інженерія”;
– Член редколегії журналу “Наукові вісті НТУУ КПІ”.

Працює на кафедрі з 1979 р.

Сфера наукових інтересів: технології приладобудування

Автор більше 200 фундаментальних наукових праць (Сахно С. П.. Тымчик ГС Алгоритм поиска экстремальных значений видеосигнала ПЗС-приемников/В Краснов – Изв. вузов. Приборостроение.—1986.—Л»■’,. …, 1989)

Викладає дисципліни:
Технологія оптичного приладобудування
Технологія виготовлення оптично-електроних вузлів приладів
Спектрально-кореляційний аналіз сигналів
Лазерні технології та обладнання в виробництві приладів

Контакти:

кімн. 209-1 (деканат)
 тел. 204-94-76
e-mail deanpb@kpi.ua

 

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського