Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

ШЕВЧЕНКО Вадим ВолодимировичПерсональна сторінка на
 intellect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШЕВЧЕНКО ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
доцент, кандидат технічних наук


1972 – 1977 р.р. – навчання в Чернігівському філіалі Київського політехнічного інституту імені 50-ти річчя Великої жовтневої соціалістичної революції, механіко-машинобудівний факультет.
1977 – 1980 р.р. – інженер-технолог на виробничому об`єднанні “Київський радіозавод”.
1980 – 1983 р.р. – аспірант кафедри технології приладобудування «КПІ».
1983 – 1986 р.р. – науковий співробітник кафедри технології приладобудування «КПІ».
1985 р. – кандидат технічних наук, спеціальність 05.03.01 – процеси і машини обробки матеріалів різанням; автоматичні лінії.
1986 р. – асистент кафедри технологія приладобудування Київського політехнічного інституту імені 50-ти річчя Великої жовтневої соціалістичної революції.
1990 – 1991 р.р.– стажування за кордоном в університеті м. Оулу, Фінляндія.
1991 р. – доцент кафедри виробництва приладів Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут».
1992 р. – вчений секретар відділення приладобудування Академії інженерних наук України.
1996 р.– член-кореспондент Академії інженерних наук України, нагороджений Почесною Грамотою Міністерства освіти України.
2015 – 2019 р.р – в.о. завідувача кафедри виробництва приладів НТТУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».
2019 – до сьогодні – доцент кафедри виробництва приладів приладобудівного факультету  Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Сфера наукових інтересів: розробка методів та засобів контролю та керування процесами обробки матеріалів на основі вимірювання електромагнітних сигналів в умовах автоматизованого виробництва.

Автор більше 170 наукових праць, в т.ч. 12 авторських свідоцтв, 19 патентів на корисну модель.

Викладає дисципліни:

Технологія виробництва об'єктів точної механіки
Технологія приладобудування
Автоматизація технологічних процесів та виробництв

Контакти:

кімн. 287-1
Тел.: тел. (044) 204-94-75
E-mail: v.v.shevchenko@kpi.ua

 

 

 

 

 

 

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського