Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

Біофізика: лабораторний практикум

Біофізика: лабораторний практикум / М. Ф. Терещенко, Г. С. Тимчик, І. О. Яковенко. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. – 176 с. ISBN 978-966-622-980-2

Подано лабораторні роботи з дисципліни «Біофізика», короткі відомості, формули та рівняння з фізичних, фізико-хімічних, фізіологічних процесів, що протікають в біологічному середовищі, а також контрольні запитання для вивчення та засвоєння основних розділів курсу, самоконтролю та самостійної роботи. Наведено довідковий матеріал до виконання лабораторних робіт та розуміння фізичних процесів у живому організмі й систематизовані матеріали з реакції біологічного об’єкта на фізичні поля та сигнали. Розглянуто структурні та принципові схеми апаратів і приладів та методик вимірювання, послідовність виконання роботи та математичне опрацювання отриманих результатів й їхні похибки.

Для викладачів, студентів та аспірантів вищих навчальних закладів з інженерно-медичного та біологічного напряму підготовки, а також наукових та інженерно-технічних працівників, спеціалістів медичного приладобудування і фізіотерапії.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського