Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

ПРОЕКТУВАННЯ ДИФРАКЦ…

Проектування дифракційних оптичних елементів і систем [Текст] : підруч. / В. Г. Колобродов, Г. С. Тимчик. - К.: НТУУ «КПІ», 2013. - 196 с.

Викладено фізичні основи дифракційної оптики, методи проектування дифракційних оптичних елементів у наближенні геометричної оптики та скалярної теорії дифракції. Показано технології виготовлення дифракційних оптичних елементів і наведено приклади їх застосування в офтальмології, вимірювальних системах та інших пристроях. Розглянуто операторний метод аналізу когерентних оптичних систем. Для практичного засвоєння матеріалу значну увагу приділено розв’язанню прикладів, що виникають під час дослідження перетворення електромагнітного поля в оптичних системах.Для магістрів напряму підготовки «Оптотехніка» спеціальностей «Фотоніка та оптоінформатика», «Оптико-електронне приладобудування», «Лазерна та огітоеле- ктронна техніка». Може бути корисний розробникам оптичних систем різного призначення.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського