Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

ПОКРИТТЯ У …

Покриття у приладобудуванні : монографія / В. С. Антонюк. Г.С. Тимчик, Ю. Ю. Бондаренко та ін. - Київ : НТУУ «КПІ». Вид-во «Політехніка». 2016. - 360 с.: іл. 106; табл 5. : іл. – Бібліогр. : с. 355-360. - 300 пр. ІSВN 978-966-622-792-1

Систематизовано матеріали основних типів та властивостей покриттів, методів і засобів їх формування у приладобудуванні. Розглянуто основні механізми й моделі формування тонких покриттів, які наносять на різноманітні поверхні виробів точною приладобудування, а також основні стадії росту плівок та дефекти, які виникають у процесі формування. Приділено увагу застосуванню функціональних покриттів у приладобудуванні, основним фізичним та хімічним методам їх отримання. Наведено основні режими й особливості формування функціональних покриттів

Для студенті», магістрів, аспіратів вищих технічних навчальних закладів, які спеціалізуються за напрямом підготовки «Приладобудування», а також викладачам, науковим співробітникам та фахівцям у галузі приладобудування

 

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського