Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

ПОЛЬОВІ СТРУКТУРИ…

Польові структури біотехнічних систем монографія / Г. С. Тимчик, В. І. Скицюк, Т. Р. Клочко. - К. : НТУУ «КПІ», 2013. - 384 с. - Бібліогр.: с. 373 

Обґрунтовано загальну концепцію побудови інтегрованих систем та загальну концепцію побудови модулів зі зворотним зв’язком у оптичних, магнітних, електромагнітних лікувально-діагностичних системах. Розглянуто засади та закономірності полів об’єктів, зокрема в разі застосування ЕМВ у широкому спектральному діапазоні для створення основних засад утворення зони присутності об’єктів та обгрунтування нового підходу дослідження взаємодії біологічних та технічних об’єктів. Досліджено моделювання зміни біологічних процесів у масі об’єкта під дією електромагнітного поля, математично обгрунтовано електрофізичну модель людини та її польових структур та реакції на зовнішні подразники, а також створено аналітичні моделі електромагнітного поля у зонах повного та уявного контакту біологічних і технічних об’єктів у біотехнічній системі.Для наукових та інженерно-технічних працівників, студентів старших курсів вищих навчальних закладів технічного та інженерно-медичного напряму.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського