Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

ВІСНИК КПІ. СЕРІЯ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Збірник наукових праць містить публікації про нові розробки в галузі приладобудування, метрології, оптико-електронних систем, автоматизації таінтелектуалізації контрольно-вимірювальних пристроїв, технологій виготовлення деталей прецизійних приладів.
Збірник зареєстрований у Переліку фахових видань ВАК України, у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus,  
Google Scholar,  BASE, WorldCat, OpenAIRE, надходить до низки міжнародних реферативних баз.
Мови публікацій – англійська, українська.

Збірник має наступні розділи:

 1. Теорія та практика сучасного прецизійного приладобудування.
 2. Теорія та практика навігаційних приладів і систем.
 3. Методи і системи оптично-електронної та цифрової обробки сигналів.
 4. Контроль і діагностика процесів та систем в приладобудуванні.
 5. Аналітичне та екологічне приладобудування.
 6. Наукові та практичні проблеми виробництва приладів та систем.
 7. Високоефективні технологічні процеси в приладобудуванні.
 8. Автоматизація та інтелектуалізація приладобудування.
 9. Прилади і системи біомедичних технологій.
 10. Гіпотези. Нестандартні методи рішення наукових та інженерних проблем приладобудування.
 11. Полеміка.
 12. Науково-технічна інформація.

  %d0%b2%d1%96%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%baВІСНИК Київського політехнічного інституту.
  Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ