Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВТОМНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРІАЛУ ДЕТАЛЕЙ МЕХАНІЧНИМ ОБРОБЛЕННЯМ Наукова робота

Nauka_Barandach

Робота присвячена питанням технологічного забезпечення циклічної довговічності матеріалу деталей, що працюють в умовах циклічних навантажень шляхом оптимізації режимів токарного оброблення. Представлено аналіз впливу якості поверхневого шару деталей, що працюють під дією циклічних навантажень, на їх втомні характеристики. Виконано огляд методів визначення циклічної довговічності, що показав обмеженість відомостей про математичні залежності між циклічною довговічністю матеріалу деталі та технологічними умовами її виготовлення. Проведено втомні експериментальні дослідження, за результатами яких створено математичну модель циклічної довговічності матеріалу деталі від режимів токарного оброблення та напруження циклу. Розроблено комплексну цільову функцію, що враховує залежність циклічної довговічності від технологічних умов токарного оброблення та продуктивність оброблення. Напруження циклу для найбільш небезпечного конструктивного елементу деталі запропоновано визначати з урахуванням умов експлуатації за допомогою методу скінчених елементів. Розроблено математичну модель процесу токарного оброблення деталей, що працюють в умовах циклічно змінних навантажень, що представляється сукупністю комплексної цільової функції та системи обмежень, які включають обмеження по: подачі, швидкості, силі та потужності різання, точності оброблення, стійкості інструменту та шорсткості оброблюваної поверхні. Крім того, дана математична модель враховує реальні характеристики досліджуваного матеріалу та розширює можливості її використання на інші матеріали групи конструкційних легованих хромистих сталей. Представлена задача багатокритеріальної оптимізації, розв’язок якої виконується за допомогою використання методу ковзаючого допуску.

Ключові слова: циклічна довговічність, технологічне забезпечення, токарне оброблення.
Автори: К.С. Барандич, С.П. Вислоух.

Основні публікації по роботі:

  1. Барандич Е.С., К вопросу технологического обеспечения требуемых эксплуатационных свойств деталей приборов / Е.С.Барандич, С.П. Выслоух // Справочник. Инженерный журнал .–2015. – № 2. – С. 34-38 
  2. Barandich C. S. The limit of endurance, as the main indicator of operational properties details of devices/ C. S. Barandich, S. P. Vysloukh, O. V. Voloshko// Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : Зб. наук. пр.. / Відпов. ред. З.А. Стоцько, д.т.н., проф. – Львів: Видавництво Львівської політехніки , 2014. – №786. – с. 35-39.
  3. Барандич К.С. Створення кінцево-елементної моделі валу та вирішення крайової задачі напружено-деформованого стану / К.С. Барандич, С.П. Вислоух // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Редколегія: С.Ф. Пічугін (головний редактор) та ін. – Вип.2(41). – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – с. 228-232
  4. Барандич К.С. Вплив параметрів шорсткості оброблених поверхонь на характеристики опору втоми деталей / К.С. Барандич, С.П. Вислоух // Вісник ЧДТУ. – 2015. – № 1. – С.116–121. 
  5. Барандич К.С. Методика визначення циклічної довговічності матеріалу деталей, що працюють в умовах змінних навантажень / К.С. Барандич, С.П. Вислоух // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – 2015. –№4(75). – С.30-37

 

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського