Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

ПРОСТОРОВА ФОТОМЕТРІЯ БІОЛОГІЧНИХ СЕРЕДОВИЩ Наукова робота

Просторова фотометрія біологічних середовищ

%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%b0-2

Є новим методом біомедичного фотометричного аналізу світлорозсіяння в межах повного тілесного кута. Практична реалізація математичного базису просторової фотометрії здійснена за принципами визначення інтенсивності розсіяння по паралелях (кільцевих смугах) та меридіанах (перетинах).

Створено експериментальні зразки інформаційно-вимірювальних систем для просторової фотометрії біологічних середовищ двох- та восьми-канального типів. Розроблене програмне забезпечення для паралельної реєстрації світлових потоків з різною просторовою орієнтацією.
Проведено дослідження світлорозсіяння в межах тілесного кута  на зразках біологічних тканин в умовах експерименту in vitro на довжинах хвиль 405 нм та 632,8 нм. Отримано індикатриси розсіяння для зразків м’язових тканин тварин з поперечним та повздовжнім розміщенням волокон, на підставі яких визначено величину фактору анізотропії розсіяння за принципами перетинів.
Ключові слова: просторова фотометрія, індикатриса розсіяння, фактор анізотропії розсіяння.
Автори: Н.В. Безугла, М.О. Безуглий, К.П. Вонсевич.

Основні публікації по роботі:

  1. Bezuglaya N.V. Spatial photometry of scattered radiation by biological objects / N.V. Bezuglaya, M.A. Bezuglyi // SPIE. – 2013. – Vol. 9032. – Pp.Q1–Q5. 
  2. Безугла Н.В. Вплив осьової анізотропії розсіяння біологічних середовищ на точність визначення оптичних коефіцієнтів методом Монте-Карло/ Н.В. Безугла, М.О. Безуглий, Г.С. Тимчик, К.П. Вонсевич // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2015. – №1 (99). – С.85 – 91.
  3. Безугла Н.В. Особливості анізотропії світлорозсіяння волокнистими біологічними тканинами / Н.В. Безугла, М.О. Безуглий, Г.С. Тимчик // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Приладобудування. – 2015. – №2 (50). – С.169 –
  4. Безугла Н.В. Просторова фотометрія біологічних середовищ / Н. В. Безугла, М. О. Безуглий, Г. С. Тимчик, В. А. Шаргородський // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – – №2 (30). – С.40 – 49. 

Охоронні документи:

  1. Патент України на корисну модель № 75382 / Спосіб визначення фазової функції біологічних середовищ / БезуглаН.В., Чмир Ю.В., Кузьменко О.В., Безуглий М.О., 26.11.2012. бюл. № 22/2012.
  2. Патент України на винахід № 112374 / Біомедичний гоніофотометр / Безугла Н.В., Безуглий М.О., Максимчук І. В.; Шаргородський В. А. 25.08.2016, бюл. №16/2016.

 

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського