Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

Контроль фізико-механічних параметрів матеріалу електромагнітно-акустичним методом

Контроль фізико-механічних параметрів матеріалу

електромагнітно-акустичним методом


Автор: Шалоумов Євгеній

Група: ПБ-51м

Науковий керівник: Подолян О.О., К.т.н.,ст.вик

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05100301

Анотація 

Актуальність роботи полягає в гострій необхідності використання ЕМА дефектоскопії в різних галузях промисловості, відсутність дефектоскопів на основі ЕМА перетворювачів з підвищеною точністю та автоматичним калібратором.

Метою роботи є розробка системи контролю фізико-механічних параметрів матеріалу заготовок електромагнітно-акустичним методом.

Об’єктом дослідження є процес контролю фізико-механічних параметрів матеріалу з використанням електромагнітно–акустичного перетворювача.

Предметом дослідження є система контролю фізико-механічних параметрів матеріалу з використанням електромагнітно–акустичного перетворювача.

Методи дослідження: теоретичні дослідження – математичне моделювання (C++, Excel, MathLab, MatCAD),  експериментальні дослідження – лабораторне моделювання, макетування, натурний експеримент.

Наукова новизна:

1) отримана система залежностей параметрів акустичної хвилі, що впливають на вимірювання фізико-механічних параметрів, та побудова математичної моделі контролю фізико-механічних параметрів за допомогою параметрів ЕМА перетворювача;                       

2) експериментальним шляхом показана можливість використання електромагнітно-акустичного перетворювача для визначення фізико-механічних параметрів матеріалу виробів;

3) встановлений вплив зовнішніх параметрів, що впливають на ЕМА перетворювач та запропоновані методи усунення цих недоліків;

4) досліджені шляхи підвищення ефективності ультразвукової дефектоскопії.

Ключові слова: ЕМА, перетворювач, акустичний тиск, неруйнівний контроль, параметри, дефектоскопія.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського