Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

Новини

ПОДОЛЯН Олександр Олександрович

podoljan_pre

ПОДОЛЯН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Старший викладач, к.т.н.


 

Рік народження – 1983.

В 2008 році закінчив Національний технічний університет України “ Київського політехнічного інституту ” у місті Києві, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Прилади та системи неруйнівного контролю» та здобув кваліфікацію магістра з приладобудування (з відзнакою). Під час навчання нагороджений стипендією Президента України згідно до наказу Міністерства освіти і науки України №695 від 02.09.2004.
В 2011 році закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана у місті Києві, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію магістра з фінансів.
В 2012 році закінчив Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» у місті Києві, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Інтелектуальна власність» та здобув кваліфікацію професіонал з інтелектуальної власності.
В 2014 році отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.
Попереднє місто роботи ДП “Державне Київське конструкторське бюро «Луч».

Працює на кафедрі з 2013 р.

Сфера наукових інтересів: технології ремонту магістральних трубопроводів, прилади та системи неруйнівного контролю.

Наукові і практичні результати виконаних робіт надруковано більш як у 100 наукових працях, серед яких 18 патентів на винаходи.

Викладає дисципліни:

Технологія складання та випробування приладів
Діагностика та надійність автоматизованих систем-1
Діагностика та надійність автоматизованих систем-2
Додатковий курс фізики

Контакти:

кімн. 287-1 
тел. 204-94-75
e-mail: a.podolian@kpi.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персональні сторінки на
intellect
google scholar
Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського