Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів


Якщо ти хочеш брати безпосередню учать в розвитку інформаційних та телекомунікаційних мереж, впроваджувати комп’ютерні технології та автоматизовані системи керування у всі сфери виробництва та життя людини, тоді спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» саме для тебе. Студенти цієї спеціальності ґрунтовно вивчають спеціальні розділи математики, методи теорії управління, прийняття рішень та штучного інтелекту, сучасні інформаційні технології, комп’ютерні системи і мережі, методи обробки та захисту інформації, новітні технології програмування та мікропроцесорної техніки. Випускники спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» успішно працюють в проектно-конструкторських організаціях, науково-дослідних установах, обчислювальних центрах, на промислових підприємствах в різних галузях виробництва, на підприємствах зв‘язку, транспорту, у підрозділах МНС, де застосовуються системи автоматики, в системі екстреної допомоги «112», в службах обслуговування телекомунікаційних систем та інформаційних технологій, в сфері розробки та управління програмного забезпечення.

Освітня програма “Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів»–це новітній напрямок високопродуктивних технологій, де використовуються останні досягнення в сфері комп’ютерних та інформаційних засобів, штучного інтелекту, теорії керування, мікропроцесорної техніки, електроніки та елементів автоматизації проектних та виробничих процесів. Студенти вивчають сучасну комп’ютерну техніку та мережеві технології, алгоритмізацію та програмування, засоби автоматичного керування та мікропроцесори, вимірювальні системи, електроніку, системи автоматизованого проектування, бази та банки даних, обладнання з числовим програмним керуванням.

Що вивчають? Вивчають сучасну комп’ютерну техніку та мережеві технології, алгоритмізацію та програмування, засоби автоматичного керування та мікропроцесори, вимірювальні системи, електроніку, системи автоматизованого проектування, бази та банки даних, обладнання з числовим програмним керуванням.

Чому навчають? Студенти отримують навички: роботи в системах Pro/ENGINEER, КОМПАС, AutoCAD, SolidWorks, T-FLEX, INTERSAP, ADEM, SPSS: проведення математичного моделювання засобами MatLab, LabVIEW; Electronics Workbench. програмування на мовах С++, Delphi; розробки електронних схем за допомогою програмних засобів Proteus та CodeVisionAVR та інше.

 

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського