Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

Експертна система проектування технології механічної обробки деталі

Експертна система проектування технології механічної обробки деталі


Автор: Ярмошенко Олександр

Група: ПБ-51м

Науковий керівник: Вислоух С.П. К.т.н., доцент

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05100301

Анотація 

Низька ефективність традиційних методів автоматизації проектування, що обробляють інформацію за відомими раніше алгоритмами та заснованих на застосуванні складних математичних моделей при вирішенні задач концептуального проектування технологічних процесів (ПТП) вимагає використання сучасних експертних систем (ЕС). Дані системи дозволяють розв’язувати задачі проектування з врахуванням знань, що закладені в відповідну базу знань (БЗ), досвіду і вмінь проектувальника.

Тому в роботі поставлена задача створення ЕС, яка шляхом оперативного діалогу з користувачем дозволить розв’язувати різноманітні завдання технологічного проектування.

Обєкт дослідження – технологічний процес механічної обробки деталей.

Предмет дослідження – методи експертних систем.

Мета роботи дисертації – огляд складових елементів експертної системи, основ представлення в ній інформації, обґрунтування правил вибору рішень, вибір раціонального інструментарію для реалізації створюваної системи. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

– виконати аналіз інтелектуальних систем;

– виконати аналіз методів реалізації інтелектуальних систем;

– виконати аналіз призначення та експлуатації експертних систем;

– виконати аналіз експертних систем, що використовуються в приладобудуванні;

– зробити аналіз засобів створення експертних систем;

– розробити структуру експертних систем для проектування технологічних процесів;

– вибрати ефективний метод створення експертних систем для проектування технологічних процесів;

– розробити структуру бази знань;

– розробити методи подання знань у базу знань;

– розробити методи поповнення знань у базі знань;

– розробити методи використання знань з бази знань;

– заповнити базу інформацією проектування технологічних процесів;

– розробити інтерфейс роботи з експертною системою;

– виконати практичну апробацію шляхом використання експертних систем в проектуванні технологічних процесів.

Методи дослідження – для досягнення поставленої мети і вирішення поставлених завдань в роботі використано основи технології приладобудування, основи створення технологічних процесів, методи об’єктно-орієнтованого аналізу і проектування, що є основою для заповнення БЗ інформацією, теорії інформаційних систем та теорії штучного інтелекту, методи створення ЕС, методи алгоритмізації та програмування, методи подання знань в ЕС, методи використання знань з ЕС.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського