Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

Теорія біотехнічних

Тимчик Г.С., Скицюк В.І., Клочко Т.Р. Т41   Теорія біотехнічних об’єктів. Том 2. Динаміка польових взаємодій об’єктів: монографія. Київ: ТОВ «Інтердрук», 2017. – 224 с., іл. ISBN 978-617-7431-07-6

Наведені результати досліджень є підгрунтям для створення нових інформаційних технологій надточного приладобудування. Розглянуто основні закономірності виникнення екстремальної зони абстрактного біотехнічного об’єкта, її властивості та засади взаємодії полів сукупності об’єктів. Виходячи з просторово-часових характеристик зон об’єктів запропоновано фізичні та математичні моделі структури поверхні об’єкта, що може надати можливість створення перетворювача параметрів об’єкта з підвищеною чутливістю до динаміки процесів, які аналізують. Обгрунтовано формалізовані аналітичні моделі існування та взаємодій об’єктів технічного та біологічного походження у просторі зонного розподілу польових структур зон об’єктів. Визначено умови реєстрації просторово-часових координат розташування поверхні об’єкта, що створює підгрунтя його надточної реєстрації та подальшого аналізу його змінення у часі.

Книгу розраховано на наукових та інженерно-технічних працівників, фахівців приладобудівної галузі промисловості, студентів старших курсів вищих навчальних закладів з технологічного та інженерно-медичного напряму комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського