Кафедра виробництва приладів ПБФ НТУУ "КПI ім. І. Сікорського"
Кафедра виробництва приладів ПБФ НТУУ "КПI ім. І. Сікорського"
Кафедра виробництва приладів ПБФ НТУУ "КПI ім. І. Сікорського"

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ

Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів Медичні прилади і системи

 

automatization 14
Спеціалізація «Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів»–це новітній напрямок високопродуктивних технологій, де використовуються останні досягнення в сфері комп’ютерних та інформаційних засобів, штучного інтелекту, теорії керування, мікропроцесорної техніки, електроніки та елементів автоматизації проектних та виробничих процесів.
Студенти вивчають сучасну комп’ютерну техніку та мережеві технології, алгоритмізацію та програмування, засоби автоматичного керування та мікропроцесори, вимірювальні системи, електроніку, системи автоматизованого проектування, бази та банки даних, обладнання з числовим програмним керуванням.

Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 
Спеціалізація «Медичні прилади і системи» – це багатопрофільний напрямок сучасних медико-біологічних технологій, що базується на останніх досягненнях медицини та техніки і призначений для розробки, виготовлення та обслуговування біомедичних приладів та інформаційно-вимірювальних систем. Унікальність програми підготовки обумовлена можливістю брати участь у реальних конструкторських та науково-дослідних проектах світового рівня по створенню новітніх біотехнічних систем та технологій.
Студенти отримують фундаментальні та спеціалізовані знання з біомедичної інженерії, вимірювальної електронної та мікропроцесорної техніки, біомеханіки, біофотоніки, лазерних та кріо- технологій, засобів інтроскопії в поєднанні з сучасними комп’ютерними технологіями обробки біомедичної інформації.
Спеціальність: 152 «Метрологія та інформаційно-вимріювальна техніка»
Інформаційний матеріал

 

 

 

 
Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського