Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

Вплив профілю лазерного променя на світлорозсіяння шкірою людини при еліпсоїдальній фотометрії

Вплив профілю лазерного променя на світлорозсіяння

шкірою людини при еліпсоїдальній фотометрії


Автор:  Костюк Степан 

Група: ПБ-52м

Науковий керівник: Безуглий М.О., доцент, к.т.н.

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05100307

Анотація: 

У роботі розглянуто сучасні підходи для неінвазивного оптичного дослідження оптичних властивостей біологічних середовищ, зокрема шкіри людини. Такі оптичні діагностичні технології як оптична когерентна та дифузійна томографія, дозиметрія при фототерапії, оптична біопсія, фотокоагуляція частково або повністю реалізовані для крізь шкірного оптичного проникнення лазерного випромінювання. Тому в роботі було досліджено особливості світлорозсіяння шарами шкіри людини (роговим шаром, епідермісом, дермою та жировою тканиною) при різних профілях поперечного розподілу енергії лазерного променю. Зазначена задача вирішувалась для класу фотометрів з еліпсоїдальними рефлекторами.

Мета дослідження – визначення особливостей впливу профілю лазерного променю на світлорозсіяння шкірою людини при еліпсоїдальній фотометрії.

Завдання дослідження:

1) Здійснити огляд та аналіз методів та засобів дослідження оптичних властивостей шкіри людини;

2) Обґрунтувати вихідні параметри модельного експерименту;    

3) Розробити конструкцію та методику складання прототипу біологічного фотометру з еліпсоїдальними рефлекторами та виготовити його елементи;

4) Здійснити порівняльний аналіз результатів моделювання світлорозсіяння шарами шкіри людини для різних профілів лазерного променю.

 Об’єкт дослідження. Процеси реєстрації розсіяного шкірою людини лазерного випромінювання.

 Предмет дослідження. Біологічний фотометр з еліпсоїдальними рефлекторами та змінним профілем зондуючого випромінювання.

Методи дослідження. Методи оптики світлорозсіяння, метод статистичного моделювання Монте-Карло, математичні методи обробки експериментальних даних.

Ключові слова: еліпсоїдальний рефлектор, лазер, шкіра людини, фотометрія, метод Монте-Карло

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського