Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРИЛАДІВ – 2

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРИЛАДІВ – 2 


Цикл загальної підготовки
 (за спеціалізацією).

Об’єм дисципліни – 3 кредитів/90годин.

Лекцій – 36 години

практичних робіт – 18 годин.

Форма контролю – іспит.


Мета кредитного модуля – 

Завданням вивчення кредитного модуля є: 

Викладає – кандидат технічних наук, доцент Шевченко В.В.


МАТЕРІАЛИ ДИСЦИПЛІНИ "ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРИЛАДІВ - 2"

Технологія_приладобудування_(Навч_посіб)
ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ (Методичні вказівки)
Технологія_приладобудування_РГР_ 
Навчальний_посібник_Забезпечення_якості_ Технологія_приладобудування_(лаб)
Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського