Підвищення точності позиціонування систем лінійного переміщення маніпуляторів

Підвищення точності позиціонування систем

лінійного переміщення маніпуляторів


Автор: Мороз Анастасія

Група: ПБ-51м

Науковий керівник: Антонюк Віктор Степанович, д.т.н.професор

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05100301

Анотація 

Магістерська дисертаційна робота тему «Підвищення точності позиціонування систем лінійного переміщення маніпуляторів» складається із вступу, шести розділів, менеджменту стартап проекту, висновків, списку використаної літератури та додатків. Основний текст складається зі … сторінок, включає в себе … таблиць і  … рисунків.

У вступі обґрунтована актуальність проблеми, сформовані мета і задачі роботи, наукова новизна та практична корисність, основні положення, що пред’являються на захисті.

У першому розділі дисертації представлено огляд існуючих методів фаббер-технологій, описано їх призначення, області використання та методи реалізації таких систем.

У другому розділі розглянуто принципи побудови 3D принтерів за найпоширенішою технологією FDM. Описано конструкційні елементи та етапи підготовки цифрової моделі до друку.

У третьому розділі проаналізовано точність роботи 3D принтера і процесів друку. Виявлено та детально описано фактори, впливаючі на точність виготовленої моделі.

У четвертому розділі приведено теоретичні дослідження впливу типу двигуна на переміщення лінійних напрямних 3D принтерів.

У п’ятому розділі наведено результати експериментального аналізу точності позиціонування систем лінійного переміщення маніпуляторів з використанням крокового та п’єзоелектричного двигунів. наведено результати експериментального аналізу точності позиціонування систем лінійного переміщення маніпуляторів з використанням крокового та п’єзоелектричного двигунів.

У розділі 6 проведено опис стартап-проекту, технологічний аудит ідеї проекту, зроблений аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту, побудовано ринкову стратегію проекту.

Ключові слова: приладобудування, 3D принтер, фаббер-технології, кроковий двигун, п’єзодвигун, CAD, лінійні напрямні.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського