Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

Математичне моделювання на ЕОМ-2. Дослідження операцій

 

Мат.модМатематичне моделювання 

на ЕОМ

Дослідження операцій


Цикл професійної підготовки
 (за спеціалізацією).

Об’єм дисципліни – 4,5 кредитів/135 годин.

Лекцій – 18 години; лабораторних робіт – 18 годин. 

практичних робіт – 18 годин.

РГР

Форма контролю – іспит.


Завдання кредитних модулів: 

Основним завданням модулів є професійна підготовка в області використання математичних методів моделювання технічних об’єктів і їх дослідження.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні методи побудови математичних моделей за допомогою ЕОМ, методи рішення задач оптимізації, основні прийоми розробки і застосування пакетів прикладних програм.

На основі отриманих знань студент повинен вміти розробляти алгоритми рішення інженерних задач, володіти основними прийомами конструювання і використання метематичних методів для вирішення інженерних задач.

В результаті вивчення даної дисципліни студент повинен отримати досвід: вибору раціональних методів математичного моделювання; визначення точності використання чисельних методів моделювання; вибору ефективних методів оптимізації; розробки алгоритмів та програм математичного моделювання й оптимізації; відлагодження програмних продуктів.

Викладає – кандидат технічних наук, доцент Вислоух С.П.


МАТЕРІАЛИ ДИСЦИПЛІНИ "Математичне моделювання на ЕОМ-2. 
Дослідження операцій"
Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського