Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

ТЕРЕЩЕНКО Микола Федорович

 Персональна сторінка на
intellect
google scolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕРЕЩЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
доцент, кандидат технічних наук


Рік народження – 1954

У 1977 році закінчив Харківський авіаційний інститут і здобув кваліфікацію «інженер – електромеханік» за спеціальністю «Авіаприладобудування». Після закінчення інституту працював регулювальником радіоапаратури та майстром випробувального участку механо-складального цеху радіоприладобудівного заводу м. Сміла. Потім був переведений на посаду інженер-конструктора в Харьківський технологічний науково-дослідний інститут.

 З 1980 по 2004 рр. – навчався в аспірантурі та працював науковим співробітником Інституту електродинаміки НАН України.

1991 році – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.15 Прилади та методи вимірювання електричних і магнітних величин на тему «Високоточні джерела магнітного поля».

З 1994 р. по 2004 р. працював генеральним директором українсько – італійського виробничо – комерційного спільного підприємства «СД» лтд.

В 1998 р. був вибраний членом-кореспондентом Академії Інженерних наук України. 2009 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри виробництва приладів.

Працює на кафедрі 2002р.

Сфера наукових інтересів: біофізичні методи діагностики та терапії, адаптивні фізіотерапевтичні апарати та їх метрологічне забезпечення.

Автор понад 60 фахових наукових статей, 81 патенту на корисну модель, 11 авторських свідоцтв  та патентів на винахід

Викладає дисципліни:

Біофізика
Акустичні медичні прилади
Методи та засоби вимірювання-1. Акустичні вимірювання.
Променева техніка
Генезис біосигналів
Нанотехнології в медичному приладобудуванні
Технологія приладобудування 4.  Стандартизація та сертифікація біомедичної техніки
Біомедичні прилади і технології 2. Методи і засоби діагностики. Радіаційна безпека
Системи медичної візуалізації
 

Контакти:

кімн. 604-21
тел: 204-96-20

e-mail agfarkpi@i.ua 

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського