Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

Дослідження електропровідності біологічних тканин

Дослідження електропровідності біологічних тканин


Автор: Цапенко Валентин

Група: ПБ-52м

Науковий керівник: Терещенко Микола Федорович К.т.н, доцент.

ОКР: Магістр

Спеціальність: 8.05100307

Анотація: Метою роботи є встановлення характеру залежності зміни значень електропровідності та проникності біологічних тканин різних типів від параметрів змінного електричного струму.

 Завдання дослідження. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі науково-технічні завдання:

  1. Провести огляд та критичний аналіз методів та засобів виміру електропровідності біологічних тканин;
  2. Розробити експериментальну установку для вимірювання електропровідності та глибини проникнення фармакологічних речовин в біологічні тканини різних типів;
  3. Провести аналіз експериментальних даних та розробити математичну модель.

Об’єкт дослідження – біофізичні процеси проникнення та розповсюдження електричного струму у біологічних тканинах в середовищі дії різноманітних фізичних полів.

Предмет дослідження: встановлення значень параметрів сигналів фізичних полів, які забезпечують необхідну величину електричної провідності та глибини проникнення в конкретному біологічному шарі, судині, тканині чи системі.

Ключові слова: ФІЗІОТЕРАПІЯ, ЕЛЕКТРОТЕРАПІЯ, ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ, ДИСПЕРСІЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ, БІОЛОГІЧНА ТКАНИНА, ЧАСТОТА, ОПІР, ЗАЛЕЖНІСТЬ, ГЛИБИНА ПРОНИКНЕННЯ, АНАЛІТИЧНА ЗАЛЕЖНІСТЬ.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського