Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ…

Book Cover: РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ...
Part of the Р series:

Ресурсозбереження фрезерного обладнання: теорія та практика: монографія / Г. С. Тимчик, В. І. Скицюк, Т. Р. Клочко. - К. : НТУУ «КПІ», 2014. - 264 с. - Бібліогр. : с. 246-263.

Створено теоретичні засади збереження ресурсу та підтримки належної точності роботи зношеного металообробного обладнання, на підставі яких запропоновано низку нових методик для визначення похибок роботи зношених верстатів із ЧПК різних типів, які надають можливості підвищення ресурсу роботи та необхідної точності виготовлення деталей. Запропоновано засади створення нових автоматизованих комплексів, які підвищують продуктивність роботи технологічного металообробного обладнання у сучасному приладобудівному виробництві під час виготовлення деталей надточних приладів. Результати роботи мають наукову і практичну цінність для освітніх установ, які зорієнтовані на підготовку фахівців у галузі технології надточного приладобудування, для спеціальних курсів підвищення кваліфікації фахівців на виробництві галузі надточного приладобудування. Д ля наукових та інженерно-технічних працівників, студентів старших курсів вищих навчальних закладів відповідно та інженерно-технічного напряму з фаху технології приладобудування для підприємств України.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського