Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

ІНТЕГРОВАНІ ФІЗІОТЕР…

Book Cover: ІНТЕГРОВАНІ ФІЗІОТЕР...
Part of the І series:

Тимчик Г.С, Скицюк В.І., Клочко Т.Р. Інтегровані фізіотерапевтичні системи ТОНТОР: Монографія. - К.: НТУУ «КПІ», 2007. - 216 с, іл.

Розглянуто медико-біологічні аспекти застосування теорії ТОНТОР (тонкого торкання) для проблем створення інтегрованих фізіотерапевтичних систем, які базуються на застосуванні оптичних та електронних модулів. Визначені основні поняття та ознаки існування біотехнічних об'єктів та біотехнічної взаємодії їх польових структур з медичними засобами, що використовують для діагностики та лікування. Розглянуто теоретичні засади дії чутників електромагне-тного випромінювання, оптимізації відчутників відповідних чутникових систем у широкому частотному діапазоні електромагнетного випромінювання. Розраховано на наукових та інженерно-технічних працівників, студентів старших курсів вищих навчальних закладів відповідно технічного та інженерно-медичного напряму. Може бути застосовано як навчальний посібник для студентів з фаху «Медичні прилади та системи».

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського