Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Кафедра Виробництва приладів готує випускників за двома спеціальностями 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
    Спеціальність «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» орієнтована на автоматизовані системи керування технологічними процесами виробництв різних галузей промисловості та високі сучасні технології, здійснення яких неможливе без інтегрального застосування комп’ютерної техніки як на стадії проектування, так і на стадії експлуатації. Студенти цієї спеціальності ґрунтовно вивчають методи теорії управління, прийняття рішень та штучного інтелекту, сучасні інформаційні технології, комп’ютерні системи і мережі, методи обробки та захисту інформації, новітні технології програмування та мікропроцесорної техніки.

     Випускники спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» успішно працюють в проектно-конструкторських організаціях, науково-дослідних установах, в сфері розробки та управління програмного забезпечення, обчислювальних центрах, на промислових підприємствах в різних галузях виробництва, в оборонній промисловості, зокрема у розробці та виготовленні озброєння та техніки, на підприємствах зв‘язку, транспорту, в службах обслуговування телекомунікаційних систем та інформаційних технологій.

До підприємств та компаній на яких працюють випускники кафедри входять такі як ДП «ДержККБ «Луч», Державна акціонерна холдингова компанія «Артем», АНТК «Антонов», GlobalLogic, EPAM, Samsung Ukraine, Luxoft, 1+1 Медіа, ПП Науково-виробнича фірма “VD MAIS”, АТ «УкрСиббанк», Альфа-Банк, ND Group, Київський завод «Радар», завод «Генератор», завод «Маяк», ПАТ НВК «Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського», Державне підприємство «Науково-технічний комплекс «ІМПУЛЬС», Казенне підприємство спеціального приладобудування «Арсенал» та багато інших.

152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».
       Фахівці за спеціальністю «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» можуть працювати майже у всіх галузях промисловості України та світу. Основними задачами спеціаліста з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки є розробка сучасних комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем та комплексів, а також впровадження їх у виробництво. Також до сфери діяльності фахівців з метрології відноситься стандартизація та сертифікація промислової продукції, розробка та виготовлення медичних приладів та систем. 

      Випускники спеціальності набувають навичок та вмінь з розробки та метрологічного забезпечення інтелектуальних засобів вимірювання, вміють проводити вимірювання, діагностику, тестування та лабораторні дослідження сировини, матеріалів та середовищ із використанням сучасних методик, можуть застосовувати спеціалізовані програмні засоби, сучасні технології програмування, в тому числі – веб-технології, у комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних системах.

            Випускники цієї спеціальності працюють в галузі комп’ютерних систем збору та обробки даних, досліджень, прогнозування, контролю, випробувань об’єктів та процесів в різних сферах промисловості, у відділах і лабораторіях з метрології, стандартизації, сертифікації та контролю якості продукції.

До підприємств та компаній на яких працюють випускники кафедри входять такі як ТОВ «Медінтекс», КП «Київський метрополітен», GlobalLogic, Samsung Ukraine, Terrasoft, Альфа-Банк, ND Group, АТ «ОТП Банк», ПАТ «Квазар», ДП НАЕК «Енергоатом», Медичне спільне підприємство «ГАМБРАМЕД», ТОВ «Афгар», ПМВП “Фотоніка Плюс”, Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», Науково-виробнича фірма «Діагностичні прилади» та інші.

Кафедра виробництва приладів проводить 

- зустрічі з випусниками кафедри для профорієнтаційної роботи серед студентів
- відкриті лекції та практичні заняття від спеціалістів провідних підприємст

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського