Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

Графік роботи екзаменаційної комісії Дипломне проектування

Розпорядження 5/189 від 16.11.2018 року “Про розклад екзаменаційних комісій в грудні 2018 року”.  Кафедра виробництва приладів Розклад засідань екзаменаційних комісій_ВП (До 10.12.2018 здати залікові книжки  Наталії Вікторівні, 287-1 ауд. Залікова книжка повинна бути з усіма необхідними відмітками про складання екзаменів та заліків, здачу курсових проектів (робіт), проходження практик та ін.; підписи та печатки про переведення…

Методологія наукових досліджень (навч.посібник) Дипломне проектування

Методологія наукових досліджень [Текст]: навч.посіб./ В.С. Антонюк, Л.Г.Полонський, В.І.Аверченко, Ю.А. Малахов. – К.: НТУУ «КПІ», 2015.-276 с.-Бібліограф. С.254-262.-300 пр. ISBN 978-966-622-684-9 Висвітлено теоретичні засади методології наукової творчості, методи наукового пізнання та інформаційного пошуку під час проведення наукового дослідження. Показано важливість науки і наукових досліджень, висвітлено питання технології виконання наукового дослідження студентами і молодими науковцями, підготовки…

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського