Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

ПОДОЛЯН Олександр Олександрович

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
ПОДОЛЯН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Доцент, к.т.н.


 

Рік народження – 1983.

В 2008 році закінчив Національний технічний університет України “ Київського політехнічного інституту ” у місті Києві, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Прилади та системи неруйнівного контролю» та здобув кваліфікацію магістра з приладобудування (з відзнакою). Під час навчання нагороджений стипендією Президента України згідно до наказу Міністерства освіти і науки України №695 від 02.09.2004.
В 2011 році закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана у місті Києві, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію магістра з фінансів.
В 2012 році закінчив Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» у місті Києві, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Інтелектуальна власність» та здобув кваліфікацію професіонал з інтелектуальної власності.
В 2014 році отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.
Попереднє місто роботи ДП “Державне Київське конструкторське бюро «Луч».

Працює на кафедрі з 2013 р.

Сфера наукових інтересів: технології ремонту магістральних трубопроводів, прилади та системи неруйнівного контролю.

Наукові і практичні результати виконаних робіт надруковано більш як у 100 наукових працях, серед яких 18 патентів на винаходи.

Викладає дисципліни:

Технологія складання та випробування приладів
Діагностика та надійність автоматизованих систем-1
Діагностика та надійність автоматизованих систем-2
Додатковий курс фізики

Контакти:

кімн. 287-1 
тел. 204-94-75
e-mail: a.podolian@kpi.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персональні сторінки на
intellect
google scholar
Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського