Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

Передзахист магістерських робіт Дипломне проектування,НОВИНИ

Шановні студенти! Передзахист магістерських робіт буде проходити 10-12 грудня 2018  з  10:00-14:00 (ауд. 287-1 та 604-21)  Викладачі, які проводять передзахист ПБ-71мп: к.т.н., доцент Стельмах Н.В., к.т.н., ст.викладач Подолян О.О. ПБ-72мп, ПБ-з71мп: к.т.н., доцент Клочко Т.Р., к.т.н., доцент Безугла Н.В., асистент Вонсевич К.П. Кожен студент повинен представити готову магістерську дисертацію, виконану згідно календарного плану, та затверджену підписом керівника роботи. Важливо!!! Студенти, які не пройшли передзахист наукових робіт до…

Бланки для оформлення магістерської дисертації 2018 рік Дипломне проектування

Бланки для оформлення магістерської дисертації (2018 рік) Бланки титульної сторінки Бланки завдання на магістерську дисертацію:  для освітньо-наукової програми підготовки для освітньо-професійної програми підготовки  Бланк відгука наукового керівника Бланк рецензії  Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей “Розроблення стартап-проекту”

Теми магістерських дисертацій (грудень 2018 року) Дипломне проектування

Про допуск студентів до атестації та затвердження тем і наукових керівників магістерських дисертацій випускників освітнього ступеня «Магістр». Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технлогії освітня програма (спеціалізація): Комп’ютерно-інтегровані технології виробнитцва приладів. Група ПБ-71мп  Спеціальність: 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» освітня програма (спеціалізація): Медичні прилади і системи. Група ПБ-72 мп  Спеціальність: 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» освітня програма (спеціалізація): Медичні прилади…

Графік роботи екзаменаційної комісії Дипломне проектування

Розпорядження 5/189 від 16.11.2018 року “Про розклад екзаменаційних комісій в грудні 2018 року”.  Кафедра виробництва приладів Розклад засідань екзаменаційних комісій_ВП (До 10.12.2018 здати залікові книжки  Наталії Вікторівні, 287-1 ауд. Залікова книжка повинна бути з усіма необхідними відмітками про складання екзаменів та заліків, здачу курсових проектів (робіт), проходження практик та ін.; підписи та печатки про переведення…

Методологія наукових досліджень (навч.посібник) Дипломне проектування

Методологія наукових досліджень [Текст]: навч.посіб./ В.С. Антонюк, Л.Г.Полонський, В.І.Аверченко, Ю.А. Малахов. – К.: НТУУ «КПІ», 2015.-276 с.-Бібліограф. С.254-262.-300 пр. ISBN 978-966-622-684-9 Висвітлено теоретичні засади методології наукової творчості, методи наукового пізнання та інформаційного пошуку під час проведення наукового дослідження. Показано важливість науки і наукових досліджень, висвітлено питання технології виконання наукового дослідження студентами і молодими науковцями, підготовки…

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського