Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

АВТОМАТИЗОВАНИЙ…

Автоматизований електропривод : підручник. / О.М. Безвесільна, І.В. Коробійчук,Г.С. Тимчик. - Житомир : ЖДТУ, 2015.-452 с.

Викладена теорія і практика сучасних систем автоматизованого керування електроприводами - від релейно-контакторних до цифрових систем керування електроприводами. Розглянуті системи керування з різними типами двигунів: асинхронними, синхронними, постійного струму, кроковими і вентильними. Викладені питання застосування електроприводів в системах автоматизації технологічних процесів. Підручник призначений для студентів галузей знань приладобудування, автоматика та управління вищих навчальних закладів, а також може бути корисним для аспірантів, педагогічних працівників та науковців, практичних фахівців.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського