Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

Автоматизовані магнітотерапевтичні апарати

Автоматизовані магнітотерапевтичні апарати [Електронний ресурс] : монографія / М. Ф. Терещенко, Г. С. Тимчик, В. Ю. Рудик, М. В. Чухраєв, Т. О. Рудик ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 14,14 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 274 с. – https://ela.kpi.ua/handle/123456789/37587

Наведено результати досліджень дії магнітного поля на біологічну тканину, систематизовано матеріали з реакції біологічного об’єкта на магнітне поле. Розглянуто математичну модель взаємодії магнітного поля з біологічною тканиною, наведено результати математичного моделювання та експериментальних досліджень. Подано результати досліджень структурних схем автоматизованих магнітотерапевтичних апаратів і систем, обґрунтовано методи підвищення ефективності їх роботи, вимірювання параметрів індукторів магнітного поля. Розглянуто конструкції індукторів та методики розрахунку їх параметрів. Особливу увагу приділено структурним особливостям автоматизованих магнітотерапевтичних апаратів зі зворотним звязком, підвищенню їх ефективності та адаптації біотропних параметрів магнітного поля відповідно до фізіологічних показників пацієнта під час сеансу магнітотерапії. Для наукових та інженерно-технічних працівників медичного приладобудування та фізіотерапії, а також студентів та аспірантів закладів вищої освіти з інженерно-медичного напряму підготовки фахівців з автоматизації та приладобудування.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського