Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРОБКИ КЕРУЮЧИХ ПРОГРАМ

АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРОБКИ

КЕРУЮЧИХ ПРОГРАМ


Цикл загальної підготовки
 (за спеціалізацією).

Об’єм дисципліни – 5 кредитів/150 годин.

Лекцій – 36 години

лабораторних робіт – 36 годин

Форма контролю – іспит.


Метою кредитного модулю є – набуття теоретичних знань та практичних навичок із розробки керуючих програм для верстатів з ЧПК та промислових роботів

Завдання кредитного модулю – ознайомлення зі структурою систем автоматизованого програмування; структурою, призначенням та розробкою керуючих програм в системі ІНТЕРСАП; структурою, призначенням та розробкою керуючих програм в системі ТЕХТРАН.

В результаті вивчення цієї дисципліни студент повинен знати: структуру систем автоматизації програмування і призначення основних її складових частин; призначення і характеристику системи “ІНТЕРСАП”; основні інструкції мови “ІНТЕРСАП”; призначення та характеристику системи “ТЕХТРАН”; основні оператори мови “ТЕХТРАН”; особливості програмування засобами модуля САМ системи АДЕМ.

Студент повинен вміти: практично використовувати інструкції мови системи “ІНТЕРСАП” для розробки керуючих програм; практично використовувати оператори мови системи “ТЕХТРАН” для розробки керуючих програм; розробляти керуючі програми для виконання різноманітних технологічних операцій на верстатах з ЧПК за допомогою модуля САМ системи АДЕМ.

В результаті вивчення даної дисципліни студенти отримають досвід розробки керуючих програм для обробки деталей на верстатах з ЧПК шляхом використання промислових автоматизованих систем програмування ІНТЕРСАП, ТЕХТРАН та модуля САМ системи автоматизованого проектування АДЕМ.

Викладає – кандидат технічних наук, доцент Вислоух С.П.


МАТЕРІАЛИ ДИСЦИПЛІНИ "АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРОБКИ КЕРУЮЧИХ ПРОГРАМ"
Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського