Вступ до аспірантури | Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

Вступ до аспірантури

АCПІРАНТУРА
Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.


 

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:
за рахунок:
– коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
– коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;
іноземців та осіб без громадянства на підставі:
– міжнародних договорів України;
– загальнодержавних програм; 
– договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

ttp://aspirantura.kpi.ua

Адреса: кiмната 247, 1 корпусу
Телефон: (044) 236-21-49
e-mail: aspirantura@kpi.ua
Приймальні години відділу аспірантури та докторантури: 9.00-10.00 та 14.00-17.00

151 Автоматизація та-компютерно-інтегровані технології:
Програма-додаткового-вступного-випробування
Програма-встпуного-випробування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальні системи:
Програма-додаткового-вступного-випробування
Програма-встпуного-випробування
Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського