Кафедра виробництва приладів ПБФ НТУУ "КПI ім. І. Сікорського"
Кафедра виробництва приладів ПБФ НТУУ "КПI ім. І. Сікорського"
Кафедра виробництва приладів ПБФ НТУУ "КПI ім. І. Сікорського"

АТЕСТАЦІЯ

РЕЗУЛЬТАТИ  АТЕСТАЦІЇ
24.04 -29.04  2017 року:

attest

БАКАЛАВРАТ:

1 курс :   ПБ-61            ПБ-61-2
2 курс:    ПБ-51
3 курс:    ПБ-41            ПБ-42
 
МАГІСТРАТУРА:

1 курс:   ПБ-61с           ПБ-61м                   ПБ-62с           ПБ-62м


Обов’язковою умовою задовільної атестації є відсутність на час атестації заборгованостей з лабораторних робіт (комп’ютерного практикуму), зарахування семестрового індивідуального завдання (реферату, домашньої контрольної роботи, розрахункової роботи, розрахунково-графічної роботи, курсового проекту (роботи) тощо). Якщо термін здачі семестрового індивідуального завдання ще не закінчився, то умовою задовільної атестації є відставання від графіка виконання роботи не більше трьох тижнів.

Студент не допускається до семестрового контролю з певної дисципліни, якщо він має незадовільні обидві атестації з дисципліни та до початку семестрового контролю з цієї дисципліни не отримав позитивну оцінку з контрольних заходів другої атестації.
Студент підлягає відрахуванню з університету до початку екзаменаційної сесії за невиконання навчального плану протягом семестру в разі отримання ним “незадовільно” або “не атестовано” (без поважної причини) по обох атестаціях з трьох і більше навчальних дисциплін у поточному семестрі.

Положення про проведення атестації студентів та семестрового контролю 

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського