Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

АТЕСТАЦІЯ

РЕЗУЛЬТАТИ  АТЕСТАЦІЇ
20.10 -24.10  2017 року:

 attest

БАКАЛАВРАТ:

1 курс :     ПБ-71     ПБ-п72
2 курс:      ПБ-61     ПН-61-2
3 курс:      ПБ-51
4 курс:      ПБ-41     ПБ-42
МАГІСТРАТУРА:

1 курс:   ПБ-71мп     ПБ-72мп


Обов’язковою умовою задовільної атестації є відсутність на час атестації заборгованостей з лабораторних робіт (комп’ютерного практикуму), зарахування семестрового індивідуального завдання (реферату, домашньої контрольної роботи, розрахункової роботи, розрахунково-графічної роботи, курсового проекту (роботи) тощо). Якщо термін здачі семестрового індивідуального завдання ще не закінчився, то умовою задовільної атестації є відставання від графіка виконання роботи не більше трьох тижнів.

Студент не допускається до семестрового контролю з певної дисципліни, якщо він має незадовільні обидві атестації з дисципліни та до початку семестрового контролю з цієї дисципліни не отримав позитивну оцінку з контрольних заходів другої атестації.
Студент підлягає відрахуванню з університету до початку екзаменаційної сесії за невиконання навчального плану протягом семестру в разі отримання ним “незадовільно” або “не атестовано” (без поважної причини) по обох атестаціях з трьох і більше навчальних дисциплін у поточному семестрі.

Положення про проведення атестації студентів та семестрового контролю 

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського