Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

2 курс магістратури. Технологiї приладобудування

 Назва дисциплін 
 Кредити
 Години
Основи сталого розвитку суспільства
2
60
Математичні методи оптимізації
4
 120
Математичне моделювання процесів і систем
4
 120
Спектрально-кореляційний   аналіз сигналів
 4,5
 135
Наукова робота за темою магістерської дисертації 2. 
3
90
Науково-дослідна практика
6
 180
Робота над магістерською дисертацією
  22,5
 675
Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено) для магістрів 2.
 1,5
45
Педагогіка
 1,5
45
Процеси та обладнання мікротехнологій
4
 120
Методи аналізу даних
 5,5
 165
Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського