Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

1 курс магістратури. Комп’ютерно-інтегровані технлогії виробнитва приладів

 Назва дисциплін
 Кредити
 Години
Патентознавство та інтелектуальна власність
3
90
Сучасна теорія управління - 1. Оптимізація систем управління
4
 120
Сучасна теорія управління - 2. Архитектура систем управління
4
 120
Менеджмент стартап-проектів
3
90
Практикум з іншомовного наукового спілкування - 1. Іншомовне наукове спілкування
3
90
Наукова робота за темою магістерської дисертації 2. 
 2,5
75
Наукова робота за темою магістерської дисертації 1. Основи наукових досліджень
2
60
Діагностика та надійність автоматизованих систем - 1. Надійність автоматизованих систем
 5,5
 165
Діагностика та надійність автоматизованих систем - 2. Технічна діагностика
6
 180
Діагностика та надійність автоматизованих систем - 3. Курсова робота
 1,5
45
Спеціальні види технологій
7
 210
Моделювання технологічних параметрів - 1. Моделювання технологічних параметрів
5
 150
Моделювання технологічних параметрів - 2. Курсова робота
1
30
Автоматизація розробки керуючих програм
6
 180
Метрологічне забезпечення виробнитцва
4
 120
Планування та організація експерименту
4
 120
Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського