Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

4 курс. Технологiї приладобудування

 Назва дисциплін 
 Кредити
 Години
Політологія
2
60
Основи охорони праці
  1,5
45
Переддипломна практика
  4,5
  135
Дипломне проектування
9
  270
Іноземна мова професійного спрямування 2. 
  1,5
45
Технологія складання та випробування приладів 2. 
5
  150
Технологія складання та випробування приладів 3. Курсова робота
1
30
Системи автоматизованого проектування технологічних процесів 2. 
5
  150
Теоретичні основи обробки матеріалів в приладобудуванні
  3,5
  105
Автоматизація та керування виробничими процесами 1. 
5
  150
Автоматизація та керуваня виробничими процесами 2. 
6
  180
Лазерні технології та обладнання в виробництві приладів
3
90
Менеджмент
1
30
Технології інформаційної підтримки виробів в приладобудуванні
  3,5
  105
Технологія оптичного приладобудування
4
  120
Контроль та керування якістю. Кваліметрія
3
90
Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського