Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

1 курс. Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів

 Назва дисциплін 
 Кредити
 Години
Вища математика-1. Аналітична геометрія та лінійна алгебра
6
180
Вища математика - 2. Диференційне числення
6
180
Фізика-1. Механіка та молекулярна фізика
5
150
Фізика-2. Електростатика, електромагнетизм
5
150
Комп'ютерна графіка
4
120
Програмування - 1. Основи алгоритмізації та програмування
5
150
Програмування - 2. Об'єктно-орієнтоване програмування
5
150
Історія науки і техніки
2
60
Засади усного професійного мовлення (риторика)
2
60
Іноземна мова 1. Вступ до загально-технічної іноземної мови
3
90
Матеріалознавство
3,5
105
Теоретична механіка
3
90
Інженерна графіка
3
90
Вступ до інженерної діяльності
4
120
Інформаційні технології
3,5
105
Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського