Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

3 курс. Технологiї приладобудування

Назва дисциплін 
 Кредити
 Години
Історія української культури
2
60
Електроніка-2. Цифрова електроніка
4
 120
Теорія автоматичного керування
 5,5
 165
Безпека життєдіяльності
 1,5
45
Економіка організацій і планування виробництва 1. Основи економічної теорії
2
60
Економіка організацій і планування виробництва 2. Економіка та організація виробництва
4
 120
Іноземна мова професійного спрямування 1. Іноземна мова професійного спрямування
3
90
Технологія приладобудування-2. Технологічні процеси в приладобудуванні
4
 120
Технологія приладобудування-3 (курсова робота)
1
30
Технологія приладобудування 4. Технологія виготовлення елементів приладів
4
 120
Технологія приладобудування 5. Курсовий проект
 1,5
45
Мікропроцесорна техніка-1. Архітектура мікропроцесорів, мікроконтролери
2
60
Мікропроцесорна техніка 2. Мікропросесорні системи управління
 3,5
 105
Математичне моделювання на ЕОМ-1. Чисельні методи
 2,5
75
Математичне моделювання на ЕОМ-2. Дослідження операцій
 4,5
 135
Технологія складання та випробування приладів 1. 
 3,5
 105
Системи автоматизованого проектування технологічних процесів 1. Основи САПР
 3,5
 105
Етика та естетика
2
60
Правознавство
2
60
Обладнання та інструмент в приладобудуванні
4
 120
Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського