Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

2 курс магістратури. Медичні прилади і системи

 Назва дисциплін 
Кредити
Години
Основи сталого розвитку суспільства
2
60
Математичні методи оптимізації
4
 120
Математичне моделювання процесів і систем
4
 120
Нанотехнології в медичному приладобудуванні
 3,5
 105
Наукова робота за темою магістреської дисертації 3. 
 2,5
75
Науково-дослідна практика
6
 180
Робота над магістерською дисертацією
  22,5
 675
Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено) -1
 1,5
45
Педагогіка
 1,5
45
Генезис біосигналів
 5,5
 165
Біометрія
 5,5
 165
Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського