Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

3 курс. Медичні прилади і системи

 Назва дисциплін 
 Кредити
 Години
Історія української культури
2
60
Безпека життєдіяльності
 1,5
45
Електроніка - 2. Цифрова електроніка
4
 120
Теорія автоматичного керування
 5,5
 165
Технологiя приладобудування - 2. Технологічні процеси в приладобудуванні.     
4
 120
Технологiя приладобудування - 3. Курсова робота
1
30
Основи анатомії та фізіології людини
 2,5
75
Математичне моделювання на ЕОМ -1. Чисельні методи
 2,5
75
Математичне моделювання на ЕОМ -2. Дослідження операцій
 4,5
 135
Органічна хімія та біохімія
4
  120 
Мікропроцесорна техніка -1. Архітектура мікропроцесорів, мікроконтролери
2
60
Мікропроцесорна техніка -2. Мікропроцесорні системи управління
 3,5
 105
Складання медичних приладів - 1. 
 4,5
 135
Складання медичних приладів - 2. Курсова робота
1
30
Біофізика
 4,5
 135
Економіка організаціїї і планування виробництва -1. Основи економічної теорії
2
60
Економіка організаціїї і планування виробництва -2. 
4
 120
Іноземна мова професійного спрямування - 1. 
3
90
Етика та естетика
2
60
Правознавство
2
60
Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського