Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

4 курс. Медичні прилади і системи

Назва дисциплін 
Кредити
Години
Політологія
2
60
Основи охорони праці
 1,5
45
Переддипломна практика
 4,5
 135
Дипломне проектування
9
 270
Складання, ремонт та випробування приладів - 3. 
 2,5
75
Оптичні медичні прилади
 5,5
 165
Прилади контролю фізіологічних параметрів людини - 1. 
4
 120
Прилади контролю фізіологічних параметрів людини - 2. 
 4,5
 135
Лазерні технології в медичному приладобудуванні
 3,5
 105
Іноземна мова професійного спрямування - 2.
 1,5
45
Менеджмент
1
30
Акустичні медичні прилади - 1.
 4,5
 135
Акустичні медичні прилади - 2. Курсовий проект
 1,5
45
Променева техніка
 4,5
 135
Системи автоматизованого проектування
3
90
Фізіотерапевтична апаратура
 5,5
 165
Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського