Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

1 курс.  Біомедична вимірювальна техніка

Назва дисциплін 
Кредити
Години
Вища математика 1.   Аналітична геометрія та лінійна алгебра
    6
    180
Вища математика 2. Диференційне числення
    6
    180
Фізика 1. Механіка та молекулярна фізика
    5
    150
Фізика 2. Електростатика, електромагнетизм
    5
    150
Хімія
    3
    90
Інженерна і комп'ютерна графіка
    4
    120
Обчислювальна техніка та програмування 1. Апаратне та системне забезпечення ЕОМ
    5,5
    165
Обчислювальна техніка та програмування 2. Основи програмування
    3
    90
Історія науки і техніки 
    2
    60
Засади усного професійного мовлення (риторика)
    2
    60
Іноземна мова 1. Вступ до загальнотехнічної іноземної мови
    3
    90
Матеріалознавство
    3,5
    105
Вступ до фаху
    3
    90
Анатомія та фізіологія людини
    3
    90
Теоретична механіка 1
    5
    150
Теоретична механіка 2 (курсова робота)
    1
    30
Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського