Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри: Аспірантура,Новини кафедри

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри:

Прізвище та ініціали аспіранта Рік вступу до аспірантури Тема дослідження Науковий керівник
Новаковський О.Г. 2015 Підвищення точності позиціонування робочих органів адаптивних систем на базі п`єзоелектричних двигунів д.т.н., проф. Антонюк Г.С.
Вонсевич К.П. 2015 Біонічні протези пальців рук к.т.н., доцент Безуглий М.О.
Колобродов М.С. 2016 Розвиток методу проектування когерентних оптичних спектроаналізаторів д.т.н., проф.

Тимчик Г.С.

Вунцурик А.В. 2016 Кутова еліплсоідальна фотометрія біологічних середовищ к.т.н., доцент Безуглий М.О.
Кравченко А.Ю. 2016 Адаптивні фізіотерапевтичні апарати к.т.н., доцент Терещенко М.Ф.
Соколенко М.В. 2016 Автоматизація розробки технологічних процесів складання на основі модульних технологій к.т.н., доцент Філіппова М.В.
Цапенко В.В. 2017 Комплексна біометрична система вимірювання та контролю біомеханічних параметрів стопи к.т.н., доцент Терещенко М.Ф.
Цокота М.В. 2017 Підвищення ефективності впливу на швидкість регенерації тканин при терапії лазерними апаратами д.т.н., проф.

Тимчик Г.С.


Вступникам до аспірантури у 2018 році на 2018/2019 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

п/п

Назва теми Зміст завдання Науковий керівник
1. Система контролю монтажу муфти на магістральний трубопровід Розробка системи контролю якості монтажу паяно-зварної муфти на магістральному трубопроводі, що знаходиться під тиском, оптимізації параметрів технологічних операцій, що забезпечують ефективну організацію контролю. Ст.викладач каф. ВП, к.т.н. Подолян О.О.
2. Адаптивні лазерні терапевтичні апарати Взаємодія лазерного випромінювання з біологічною тканиною, математична модель взаємодії. Принципи побудови адаптивних апаратів лазерної терапії та їх метрологічне забезпечення. К.т.н.,доцент каф. ВП,

Терещенко М.Ф.

3. Лазерний допплерівський діагностичний комплекс На засадах фотометрії еліпсоїдальними рефлекторами розробити математичну модель визначення фізіологічних показників кровоносної системи та створити програмно-апаратний комплекс її реалізації. К.т.н., доцент каф. ВП,

Безуглий М.О.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського