Кафедра виробництва приладів ПБФ НТУУ "КПI ім. І. Сікорського"
Кафедра виробництва приладів ПБФ НТУУ "КПI ім. І. Сікорського"
Кафедра виробництва приладів ПБФ НТУУ "КПI ім. І. Сікорського"

Новини

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛ…

Book Cover: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛ...

Інформаційні технології в задачах технологічної підготовки приладо- та машинобудівного виробництва: моногр./С.П.Вислоух.-К.:НТУУ "КПІ", 2011-488с-Бібліограф.в кінці розділів.-300пр.

Наведено результати наукових досліджень, що полягають в підвищенні ефективності технологічної підготовки виробництва на основі використання сучасних інформаційних технологій, можливостей методів багатовимірного статистичного аналізу, математичного та імітаційного моделювання й оптимізації. Подано методики підвищення інформативності початкової інформації під час розв'язання технологічних задач, використання методів класифікації та розпізнавання образів, математичного моделювання й оптимізації. Розглянуто автоматизовані системи дослідження оброблюваності матеріалів різанням, моделювання й оптимізацію роботи виробничих технологічних систем та автоматизованого проектування технологічних процесів. Для наукових та інженерно-технічних працівників, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського