Кафедра виробництва приладів ПБФ НТУУ "КПI ім. І. Сікорського"
Кафедра виробництва приладів ПБФ НТУУ "КПI ім. І. Сікорського"
Кафедра виробництва приладів ПБФ НТУУ "КПI ім. І. Сікорського"

Новини

ФІЗИЧНІ ЗАСАДИ…..

Book Cover: ФІЗИЧНІ ЗАСАДИ.....
Part of the Ф series:

Фізичні засади технології ТОНТОР: монографія / Г. С. Тимчик, В. 1. Скицюк, М. А. Вайнтрауб та ін. - К.: НТУУ «КПІ», 2010. - 352 с. -Бібліогр.: с. 342 - 349

Розглянуто фізико-технічні засади теорії технології ТОНТОР (тонкого торкання) для проблем контролю технологічних процесів механічної обробки металів. Визначено основні поняття та ознаки існування абстрактних технічних об'єктів і взаємодії їх польових структур. Розглянуто теоретичні засади взаємодії абстрактних технічних об'єктів у комплексі з чутниками електромагнітних польових структур. Показано вплив цієї взаємодії на результати вимірювання геометричних розмірів об'єктів з великою точністю. Наведено практичні результати досліджень процесів вимірювання технологічних об'єктів із застосуванням теоретичних засад ТОНТОР.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, студентів старших курсів вищих навчальних закладів відповідного напряму.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського