Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

Новини

ТЕХНОЛОГІЧНІ…

Book Cover: ТЕХНОЛОГІЧНІ...

Технологічні вимірювання та прилади. Перетворюючі пристрої приладів та комп'ютеризованих систем : підручник / О.М. Безвесільна, Г.С. Тимчик. - Житомир : ЖДТУ, 2012. - 812 с.

У підручнику викладено основні фундаментальні теоретичні положення з питань перетворюючих пристроїв приладів (ППП), а також відомості про практичне застосування ППП. Акцент зроблено на сучасні найбільш досконалі різновиди перетворювачів, які практично не описані у технічній літературі. Наведено методику та приклади розрахунків ППП, відповідні навчальні програми для цифрових ЕОМ. Досліджено можливості практичного застосування і нові напрями у галузі розробки і удосконалення перетворюючих пристроїв приладів. Призначений для студентів, аспірантів, докторантів приладобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського